Aplikace pro průmysl

Chemolite - zeolit pro průmyslové účely

Fyzikálně-chemické vlastnosti zeolitu vyplývají z jeho alumosilikátové kostrovité struktury, která umožňuje dehydrataci, výměnu iónů a absorbci molekul různé velikosti, aniž by došlo k jejich narušení. To umožňuje používat zeolit jako sorbent, molekulární síto a katalyzátor.

 • výroba puzolánového cementu
 • výroba lehkých stavebních látek
 • plniva (papír, guma, plasty)
 • detergenty (náhrada toxických polyfosfátů)
 • využití v kosmetice, zdravotnictví, energetice
 • sušení plynů (chladírenský průmysl)

Sorbent pro průmysl

 • vysoká iontová výměna a selektivita
 • reverzibilita, hydratace a dehydratace
 • vysoká schopnost absorpce plynů
 • vysoká termostabilita
 • odolnost vůči agresivním médiím
 • katalytické vlastnosti

Použití:

 • nosič účinných látek
 • přísada – nosná složka při výrobě kompostů
 • využití při zpracování a fermentaci živočišných exkrementů
 • plnivo při výrobě granulovaných hnojiv
 • přísada do lepidel na dřevo (neutralizuje amoniakový plyn a vodní páru)
 • leštící složka do čistících prostředků a zubních pat obsahujících fluoridy
 • absorpce zápachu
 • sušení technických plynů (zemní plyn)

Aplikace zeolitu jako aktivní příměsi do cementu zlepšuje mikrostrukturu cementového kamene. Tím se zvyšuje trvanlivost betonu, odolnost proti korozi a neprostupnost betonu.

Produkt pro stavebnictví

Přírodní zeolit lze ve smyslu evropské normy EN 197-1 označit za přírodní puzolan. Podobně jako ostatní puzolany po smíchání s vodou sám netvrdne, avšak pokud je jemně namletý, reaguje v přítomnosti vody s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za tvorby sloučenin vápentých silikátů a vápenatých aluminátů, které jsou nositely postupně narůstající pevnosti.

Využití zeolitu ve stavebnictví:

 • jako protikorozní příměs do cementu

Aplikací 15 % zeolitu jako náhrady za běžný portlandský cement dosáhneme stejné síranovzdornosti jakou vykazuje síranovzdorný portlandský cement. Zeolit je vhodný pro aplikace v náročném síranovém agresivním prostředí.

 • jako interní přísada těsnících směsí pro ekologické stavby, za účelem omezení šíření kontaminovaných vod ze starých ekologických zátěží, chemických či jiných průmyslových podniků
 • zeolit podstatně zlepšuje stabilitu cementových suspenzí

Je vhodný na přípravu cementových suspenzí pro účely podzemních těsnících stěn, injektáž a zálivky mikropilotů, a také pro injekční směsi kabelových dutin.
Cementozeolitové suspenze pomaleji sedimentují a podléhají rozdělování na tuhou fázi a kapalinu. Stabilizační účinek zeolitu souvisí se sorpčními a výměnnými schopnostmi zeolitu.

 • jako přísada pro výrobu lehkých stavebních a izolačních hmot a puzolanových cementů

Mikrolite -speciální zeolit pro plnění do plastů

MICROLITE je naše nejnovější produktová řada a ZEOPOL už objevil širokou škálu aplikací.  Tento mikronizovaný přírodní zeolit (o velikosti částic cca 4,5-5,0 mikronu) našla široké uplatnění při plnění plastů (polypropylenu, polyamid, polyuretane a jiné)

SPECIFIKACE ZEOLITU

Název materiálu: Přírodní zeolit
Chemický název: Hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin
Minerální forma: Klinoptilolit
Chemický druh: Molekulové síto
Empirický vzorec: (Ca, K2, Na2, Mg )4Al8 Si40 O99 24H2O

Fyzikálně-mechanické údaje

Teplota změknutí 1260 °C                              
Pórovitost 24 – 32 %
Teplota tání 1340 °C
Efektivní průměr pórů 0,4nm (4 angstrom)   
Teplota tečení 1420 °C
Hutnost 70 %
Pevnost v tlaku 33 Mpa
Bělost 70 %
Měrná hmotnost 2200 – 2400 kg/m3
Tvrdost podle Mohsa 1,5 –2,5
Objemová hmotnost  1600 – 1800 kg/m3                             
Rozmělnitelnost podle VTI kVTI = 1,628
Vzhled a zápach šedozelený-bez zápachu

Údaje o reaktivitě

Stabilita vůči kyselinám              79,50%                Nebezpečný rozklad                      žádný
Termická stabilita                       do 400°C              Nebezpečná polymerizace             nevyskytuje se
Rozpustnost ve vodě                  ne                       

Chemické složení

SiO2 65,0 – 71,3 % 
MgO 0,6 – 1,2 %
Al2O3 11,5 – 13,1 %                     
Na2O 0,2 – 1,3 %
CaO 2,7 – 5,2 %                        
TiO2 0,1 – 0,3 %
K2O 2,2 – 3,4 %                        
Fe2O3 0,7 – 1,9 %
Si/Al   4,8 – 5,4

Mineralogické složení

Klinoptilolit 51,6 – 58,0 %                  
Plagioklas 3,6 – 12,4 %
Kristobalit+křemen 8,9 – 19,8 % 
Rutil 0,1 – 0,3 %
Jílová slída 13,0 – 22,2 %                  
Apatit 0,1 – 0,2 %

Vlastnosti výměny lontů

Celková výměna                      
Ca2+   0,84 – 0,98 mol/kg
Mg2+  0,05 – 0,19 mol/kg
K+      0,22 – 0,45 mol/kg
Na+    0,01 – 0,19 mol/kg

Částečná výměnná kapacita min. 0,70 mol/kg
Celková výměnná kapacita 1,2 – 1,5  mol/kg
Absorpce vodní páry dehydratovanou horninou při 20°C
při relativní vlhkosti 52 %  7,5 - 8,5g H2O/100g

při relativní vlhkosti 98 %  13,5-14,5g H2O/100g

Selektivita

Cs+ > Nh4+ > Pb2- > K+ > Na+ > Ca2- > Mg2+ > Ba2- > Cu2-, Zn7-

Sortiment zeolitů

Mleté frakce
0 – 0,1 mm
0 – 0,2 mm
0 – 0,3 mm

Zrnité frakce
0,3 – 1 mm
1 – 2,5 mm
2,5 – 5 mm
5 – 8 mm
8 – 16 mm
16 – 32 mm

Sídlo společnosti

ZEOPOL s.r.o.
Jana Opletala 2403/10
69002 Břeclav

Tel:+420 732 379 755

Tel:+420 605 216 795 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Obchod

Tel:+420 910 440 180 
Tel:+420 604 137 257

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

skype: zeoone, zeopol2