Aplikace pro zemědělství

Agrolite - zeolit pro zemědělské aplikace

 • jako sorbent zlepšuje hospodaření půdy s hnojivy a vodou
 • obohacuje půdu o biogenní a stopové prvky
 • zlepšuje využití živin krmiva při chovu zvířat
 • podporuje vývoj jedince
 • působí vyrovnaně na mechanismus trávení zvířat
 • zlepšuje bonitu písčitých a iritovaných půd
 • neutralizuje kyselé půdy
 • likviduje zápach z výkalů ve stájích
 • používá se jako příměs do přírodního anebo umělého krmiva v množství 3-5 %
 • zimní uskladnění zeleniny
 • na podestýlku v množství 10 % spotřebovaného krmiva

Zemědělský odpad s obsahem zeolitu se dá zpracovat zahřáním na teplotu 65°C a lisováním na velmi účinné biologické hnojivo: hnojivo je biologicky čistý produkt, protože při tepelné úpravě se v něm zastaví klíčivost semen a zničí všechny plísně, koliformní baktérie a další škodlivé zárodky.

Hnojivo je možné používat celoročně nezávisle na počasí. Srážkami se neuvolňují žádné substance a tak nehrozí prosáknutí škodlivých látek do podzemních a povrchových vod.

Aditivum do hnojiv

 • Působí příznivě na růst a vývoj plodin a na množství úrody.
 • Kypří těžkou půdu, zlepšuje provzdušnění.
 • Půda s obsahem zeolitu lépe hospodaří s vodou. I při větších změnách v zásobách vody v půdě a zvýšení spotřeby vody odpařováním, se snižuje průsak vody až o 59%.
 • V písečné půdě zachytává vodu a zvyšuje tak úrodnost.
 • Díky vysoké absorpci je schopný absorbovat do krystalické mřížky velké množství živin, které pak postupně uvolňuje pro potřeby rostlin - procento vyplavených látek je v průměru o 25% nižší než půda bez zeolitu.
 • Umožňuje lepší využití hnojiv rostlinami.
 • Umožňuje snížit dávky průmyslových hnojiv, což je výhodné v oblasti s vysokými srážkami.
 • Množství vyplavených dusičnanů z půdního profilu je v průměru o 33% nižší než v půdě bez zeolitu.
 • Zlepšuje bilanci dusíku v půdě, snižuje jeho únik vyplavováním do spodních vod - šetří životní prostředí.
 • Absorbuje škodlivé látky z půdy (As, Cd, Pb) - zadržuje škodliviny ve své krystalické mřížce.
 • Urychluje a zvyšuje vyklíčení semen pěstovaných plodin.
 • Zlepšuje PH, absorpční schopnost a strukturu půdy.

Aditivum do krmných směsí

V živočišné výrobě se zeolity používají jako aditivum do krmiv za účelem zvýšení produkce masa a zlepšení zdravotního stavu chovaných zvířat a dále pak při zpracování odpadů. Přírodní zeolity (především klinoptilolit) byly přidávány v množstvích řádově jednotek hmotnostních procent do krmných směsí používaných zejména v chovech drůbeže a prasat. Přídavek zeolitu v krmivu se projevil příznivě na zvýšení váhového přírůstku (o 1 až 15 % oproti kontrolní skupině) aniž byla nežádoucím způsobem ovlivněna kvalita masa. U skupin zvířat, do jejichž krmiva byl přidáván zeolit, byl zaznamenán rovněž menší výskyt žaludečních, plicních a srdečních chorob a snížilo se procento úmrtnosti. Příznivé působení zeolitů v krmných směsích je vysvětlováno jejich schopností sorbovat některé škodliviny jako např. amonné ionty nebo antimetabolity obsažené v krmivech, snížením kyselosti v zažívacím ústrojí a omezením reprodukční schopnosti škodlivých mikroorganismů. Zeolit z krmiva rovněž zahušťuje střevní obsah, čímž se prodloužuje doba zdržení potravy v trávicím traktu a umožňuje se tak její efektivnější využití.

 • váže na sebe vlhkost už při výrobě a skladování krmiva, redukuje vývoj plísní
 • váže mykotoxiny v krmivu a taky ve zvířatech
 • redukuje amonné toxiny (NH4+) přednostně před K - Na - Mg - Ca.
 • váže čpavek (NH4+) = méně moče v krvi a ve vzduchu
 • zdokonaluje zdravotní stav zvířat, produktivitu, přispívá k čistějšímu a zdravějšímu prostředí
 • je na 100% vylučovaný s toxiny stolicí
 • doporučuje se pro všechny typy krmiva, pro drůbež, vepřové, přežvýkavce a vodní živočichy
 • neváže na sebe hodnotné elementy jako vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny atd. z důvodu jeho malé struktury, která je menší než 4 Anström
 • neinterferuje s ostatními přísadami v krmivu
 • neabsorbuje farmaceutické produkty
 • může se aplikovat i při vyšších dávkách bez toho, aby zanechal jakékoli nepříznivé účinky

Pěstovaní rostlin

Zeolity se rovněž používají při přípravě různých substrátů pro pěstování rostlin.Vysokou iontově-výměnnou kapacitu a retenční schopnost zeolitů lze využít i při pěstování rostlin. Přídavek zeolitů do půdy může významně ovlivnit některé její fyzikálně-chemické charakteristiky jako kapilární vodní kapacitu, kationtově-výměnnou kapacitu nebo stabilitu půdních agregátů. Jako další příznivě působící účinky se uvádějí snížení kyselosti půd a mírně fungicidní efekt. Podle publikovaných prací se aplikace zeolitu v dávkách 5-20 t/ha projevila zvýšením výnosů pěstovaných plodin. Schopnost zeolitů udržovat vlhkost hraje důležitou roli při úpravě vodního režimu půdy. Jako perspektivní se z tohoto hlediska jeví aplikace zeolitů především do písčitých a písčitohlinitých půd.

Nosič živin do hnojiv

Současná agrotechnika používá poměrně značná množství hnojiv a chemických přípravků. Ty jsou však intenzivně vymývány dešťovou nebo závlahovou vodou a následně kontaminují životní prostředí. Proto se hledají cesty, jak tyto přípravky udržet a postupně uvolňovat do půdy, čímž by se prodloužil jejich účinek a minimalizoval nepříznivý ekologický dopad. Díky své adsorpční a iontově-výměnné schopnosti jsou zeolity vhodným materiálem pro takový účel. Přidávají se proto do hnojiv jako nosiče živin a mikroelementů, nebo se používají jako nosiče účinných látek (pesticidů, herbicidů, fungicidů, mikroorganismů apod.).

Sídlo společnosti

ZEOPOL s.r.o.
Jana Opletala 2403/10
69002 Břeclav

Tel:+420 732 379 755

Tel:+420 605 216 795 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Obchod

Tel:+420 910 440 180 
Tel:+420 604 137 257

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

skype: zeoone, zeopol2