Aplikace pro ekologii

Ecolite - zeolit pro ekologické aplikace

Při ochraně životního prostředí a v chemickém průmyslu se jeví zeolit perspektivním při odstraňování Cs137 a Sr90 z radioaktivních odpadů, při odstraňování amoniaku z odpadových vod a při vysušování plynů, oddělování kyslíku a dusíku ze vzduchu. Široké možnosti využití přírodního zeolitu v různých odvětvích hospodářství vyplývají především z jeho specifických fyzikálně-chemických vlastností.

 • úprava městských, průmyslových a zemědělských odpadových vod od amoniakálního dusíku, těžkých kovů a některých druhů organických látek
 • úprava a filtrace pitných vod
 • čištění odpadních vod
 • čištění zemního a jiných plynů od CO2, H2S, SO2, NH3
 • fixace radionuklidů v odpadových vodách jaderných elektráren a při výrobě cementů (Cs, Sr, Co, Cr)
 • likvidace ropných havárií (v kombinaci s perlitem)
 • neutralizace kyselých a lesních půd
 • zvyšování odolnosti lesních porostů
 • filtrační materiál do akvárií, jezírek a rybníků

výhody

 • chov drůbeže na hluboké podestýlce
 • zahuštění drůbežího trusu
 • posyp dlažby koterců v porodnicích
 • v prostorách stájí (koně, dobytek apod.)
 • zvyšuje se sací schopnost podestýlky
 • sníží se obsah amoniaku v ovzduší
 • sníží se vlhkost prostředí
 • sníží se výskyt much a tím i přenos choroboplodných zárodků
 • zlepší se zdravotní stav zvířat (nižší potřeba medikamentů,
 • zlepšuje se pracovní prostředí obsluhy a hygiena při práci a chovu v samostatné hale
 • zpomalí se rozkládací proces

Dezodorizace

Aplikací zeolitů do podestýlek se docílí snížení zápachu a zlepšení prostředí v chovech. Přidaný zeolit se pak příznivě projeví i po zpracování těchto odpadů do hnojiv. Schopnost zeolitů vázat amonné ionty lze využít i při zpracování odpadních vod z chovů (splaškové vody, kejda), kdy se v kapalné fázi výrazně snižuje koncentrace NH4+. Použitý zeolit obohacený amonným dusíkem je možno pak použít při přípravě hnojiv nebo hnojivých substrátů. Snížením koncentrace amonných iontů v kapalné fázi se dosáhne i omezení ztrát dusíku z kejdy v důsledku volatilizace amoniaku do atmosféry.

Zeolitová podestýlka

Aplikací zeolitů do podestýlek se docílí snížení zápachu a zlepšení prostředí v chovech. Přidaný zeolit se pak příznivě projeví i po zpracování těchto odpadů do hnojiv. Schopnost zeolitů vázat amonné ionty lze využít i při zpracování odpadních vod z chovů (splaškové vody, kejda), kdy se v kapalné fázi výrazně snižuje koncentrace NH4+. Použitý zeolit obohacený amonným dusíkem je možno pak použít při přípravě hnojiv nebo hnojivých substrátů. Snížením koncentrace amonných iontů v kapalné fázi se dosáhne i omezení ztrát dusíku z kejdy v důsledku volatilizace amoniaku do atmosféry.

Čištění odpadních vod

Zeolity jsou schopny vyměňovat kationty obecně z kapalného prostředí, tedy z roztoků různé povahy, ale i např. z tavenin. Velkoplošné uplatnění nalezly jen reakce v roztocích. V největší míře tyto aplikace představují čištění odpadních vod, ať už průmyslových či městských splaškových od amonných iontů, dále průmyslových odpadních vod od těžkých kovů a rovněž vod v jaderných elektrárnách od radionuklidů.

Jedním z nejprostudovanějších způsobů použití zeolitů je odstraňování amonných iontů ze splaškových i průmyslových vod, a to díky vysoké selektivitě klinoptilolitu a phillipsitu vůči tomuto kationtu. Městské splaškové vody obsahují průměrně kolem 60 mg NH4+/l, lokálně však může tato hodnota činit až několik set mg/l (např. u závodu na výrobu umělých hnojiv). Z takto koncentrovaných vod se podařilo odstranit 90% amonných iontů výměnou na klinoptilolitu, na phillipsitu dokonce 95%. Při použití klinoptilolitu v sodno - vápenatém cyklu dosahuje úřčinnost tohoto procesu až 97%, koncetrace NH4+ na výstupu z ionexové kolony nedosahuje ani 2 mg/l. K regeneraci se používá roztok chloridů - sodného a vápenatého. V některých čistírnách je uplatňována třístupňová regenerace materiálu zahrnující klasickou regeneraci chemickou (roztoky H2SO4, HNO3, Hcl, NaOH, NaCl, NaClO), dále termickou (zahřátí na teploty 300 - 600°C) a nakonec biologickou nitrifikačními bakteriemi.

Filtrační materiál do akvárií, jezírek a rybníků

Kromě výrazné schopnosti absorbovat vodu, plyny a vysoké schopnosti ionizace, jeho pórovitá struktura poskytuje optimální povrch pro kolonizaci biologicky užitečných nitrifikačních bakterií v rybnících a akváriích. To z něj dělá neocenitelnou filtrační látku pro biologickou filtraci.

Sídlo společnosti

ZEOPOL s.r.o.
Jana Opletala 2403/10
69002 Břeclav

Tel:+420 732 379 755

Tel:+420 605 216 795 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Obchod

Tel:+420 910 440 180 
Tel:+420 604 137 257

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

skype: zeoone, zeopol2